Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на МВР относно регистрирането и отчитането на престъпленията от общ характер и пътнотранспортните произшествия
Дата 03/10/2018
Входящ номер 854-05-52
Адресат Младен Маринов , Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/10/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/10/2018
Текст на питането
Текст на отговор