Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие на устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие
Дата 01/06/2018
Входящ номер 854-05-36
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор