Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките на Министерството на труда и социалната политика по прилагане на Препоръка на Съвета на Европейския съюз (2016/С 67/01) относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда
Дата 09/02/2018
Входящ номер 854-05-8
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/02/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/02/2018
Текст на питането
Текст на отговор