Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството във връзка с прилагането на мерки за защита от домашно насилие
Дата 19/01/2018
Входящ номер 854-05-3
Адресат Цецка Цачева, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор