Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно инвестиционни проекти в сферата на икономиката и на енергетиката
Дата 08/11/2017
Входящ номер 754-05-53
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор