Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно осигуряване на капацитет за управление на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и възможна загуба на средства
Дата 01/11/2017
Входящ номер 754-05-52
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/11/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/11/2017
Текст на питането
Текст на отговор