Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно кадрово назначение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Дата 17/05/2017
Входящ номер 754-05-14
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор