Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерките по изпълнение на препоръките, посочени в последния Доклад на Комисията относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка
Дата 26/04/2017
Входящ номер 754-05-6
Адресат Мария Павлова, служебен министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/05/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 04/05/2017
Текст на питането
Текст на отговор