Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД
Дата 19/07/2016
Входящ номер 654-05-82
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/07/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/10/2016
Текст на питането
Текст на отговор