Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции в Република България след Брекзит
Дата 14/07/2016
Входящ номер 654-05-80
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/12/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 22/12/2016
Текст на питането
Текст на отговор