Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на Министерството на реионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
08/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 отКонституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Министърът на регионалното развитие и благоустройството в срок до 15.07.2017 г. да предостави на Народното събрание информация относно приетите критерии и изпълнените цели на програмата и ефекта от спестените разходи за енергия.

2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да предостави на Народното събрание информация за актуалното състояние на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изразходваните финансови средства и стойността на сключените до 15 юли 2017 г. договори. Същите да бъдат предоставени в срок до 31.07.2017 г. 

3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството в срок до 15.09.2017 г. да внесе в Народното събрание предложение за бъдещата визия на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и нейното финансово обезпечаване.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 9 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

4312