Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
23/07/2020

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г. (ДВ, бр. 91 от 2017 г.), Решения на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 г. (ДВ, бр. 78 от 2018 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 21 ноември 2018 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 декември 2018 г. (ДВ, бр. 107 от 2018 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 5 април 2019 г. (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 15 май 2019 г. (ДВ, бр. 40 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 3 декември 2019 г. (ДВ, бр. 96 от 2019 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 15 януари 2020 г. (ДВ, бр. 5 от 2020 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава:

Владислав Иванов Горанов като министър на финансите;

Младен Найденов Маринов като министър на вътрешните работи;

Емил Любенов Караниколов като министър на икономиката;

Кирил Миланов Ананиев като министър на здравеопазването;

Николина Панайотова Ангелкова като министър на туризма.

2. Избира:

Марияна Петкова Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, и за министър на туризма;

Кирил Миланов Ананиев за министър на финансите;

Христо Богомилов Терзийски за министър на вътрешните работи;

Лъчезар Димитров Борисов за министър на икономиката;

Костадин Георгиев Ангелов за министър на здравеопазването.

Решението е прието от 44-то Народно съб- рание на 24 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

5453