Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
04/11/2019

 


РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

РЕШИ:

1. Отпуска държавни парични награди пожизнено за особени заслуги към българската държава и нацията:

а) в размер 700 лв. месечно на:

Анатоли Добрев Кръстев

Анжел Раймонд Вагенщайн

Георги Димитров Дюлгеров

Иван Петков Стайков

Иван Цанев Иванов

Лили Иванова Петрова

Христо Костадинов Ганев,

за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата;

б) в размер 500 лв. месечно на Андрей Петков Дреников за изключителните му постижения и за цялостния му принос в областта на културата.

2. Възлага изпълнението на решението на министъра на културата.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 22 ноември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9020