Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
30/10/2019

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Волен Николов Сидеров като народен представител от Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 30 октомври 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Емил Христов

8313