Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г.
30/10/2019

 


РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Народното събрание не провежда пленарни заседания на 31 октомври и 1 ноември 2019 г.

2. В дните по т. 1 се провеждат заседания на парламентарните комисии.

3. За дните по т. 1 на народните представители се признават транспортни разходи, извършени само по повод участие в заседания на парламентарните комисии.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 30 октомври 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Емил Христов

8314