Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" - ЕАД, Варна
10/10/2019

 


РЕШЕНИЕ

за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Решение № 591 на Министерския съвет от 2019 г.

РЕШИ:

Да се извърши приватизация на следната обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център – ЕАД, Варна:

Моторен ферибот „Героите на Одеса“ (ро-ро железопътен ферибот), вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна, с регистров № 256, том IV, стр. 109, с основни характеристики: бруто тонаж 19 518; нето тонаж 5856; максимална дължина 185,40 м; максимална широчина 26,00 м; височина на борда 15,20 м, с 2 главни двигателя, тип 10 К 45 GF, с обща номинална мощност 2 x 6472 kW, съгласно Удостоверение за регистрация № 12198 от 22 януари 2008 г. на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и с IМО номер 7529964, съгласно SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9526