Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите
03/10/2019

 


РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите

Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички фак­ти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите до  30 ноември 2019 г. включително.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 30 октомври 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Емил Христов

8316