Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Народен представител:

Относно Дата на предложение Статус
Разисквания по питане № 054-05-42/14.10.2020 г. от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план 23/10/2020
Разисквания по питане № 054-05-39/24.09.2020 от народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимив и Анна Славова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов относно как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19 16/10/2020 проведено
Разисквания по питане № 054-05-26/03.06.2020 г. от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно "нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през м. март 2016 г. 19/06/2020 проведено
Разисквания по питане № 054-05-27 от народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика 19/06/2020 проведено
Разисквания по питане № 054-05-21/15.05.2020 г. от народните представители доц. д-р Георги Йорданов, проф. д-р Георги Михайлов, д-р Илиян Тимчев, д-р Десислав Тасков, д-р Валентина Найденова, д-р Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици 05/06/2020 проведено
Разисквания по питане № 054-05-13/26.02.2020 г. от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключови области 06/03/2020 проведено
Разисквания по питане № 054-05-1/15.01.2020 г. от народните представители Таско Ерменков, Жельo Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещото на въглищните топлоелектрически централи в България 24/01/2020 проведено
Разисквания по питане № 954-05-51/20.11.2019 г. от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата на ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана от потребителите и финансовите инструменти, предвидени за това 06/12/2019 проведено
Разисквания по питане № 954-05-39/17.09.2019 г. от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България 29/11/2019 проведено
Разисквания по питане № 954-05-26/26.06.2019 г. от народните представители доц. Георги Йорданов, проф. Георги Михайлов, проф. Анелия Клисарова, д-р Илиян Тимчев, д-р Валентина Найденова, д-р Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти 05/07/2019 проведено
Разисквания по питане № 954-05-4/16.01.2019 г. от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки 08/02/2019 проведено
Разисквания по питане № 954-05-1/11.01.2019 г. от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова, Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България 01/02/2019 проведено
Разисквания по питане № 854-05-41/20.06.2018 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа 13/07/2018 проведено
Разисквания по питане № 854-05-33/09.05.2018 г. от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно Национална здравна карта на Република България 01/06/2018 проведено
Разисквания по питане № 854-05-32/04.05.2018 г. от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиката за интеграция на хората с увреждания 18/05/2018 проведено
Разискване по питане № 854-05-18/08.03.2018 г. от народните представители Таско Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Министерство на енергетиката в областта на топлоснабдяването 30/03/2018 проведено
Разискване по питане № 854-05-4/31.01.2018 г. от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов, Васил Антонов до министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика в областта на ядрената енергетика 23/02/2018 проведено
Разискване по питане № 754-05-57/23.11.2017 г. от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници 19/01/2018 проведено
Разискване по питане № 754-05-56/22.11.2017 г. от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждани на електронно управление 15/12/2017 проведено
Разискване по питане № 754-05-55/22.11.2017 г. от народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг 08/12/2017 проведено
Разискване по питане № 754-05-51/26.10.2017 г. от народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната и проект за решение 10/11/2017 проведено
Разискване по питане № 754-05-33/13.07.2017 г. от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения 08/09/2017 проведено
Разискване по питане № 754-05-27/28.06.2017 г. от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ 28/07/2017 проведено
Разискване по питане № 754-05-21/05.06.2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга на Европа, предложена от Жан-Клод Юнкер - председател на Европейската комисия 07/07/2017 проведено
Разискване по питане № 754-05-17/25.05.2017 г. от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях 23/06/2017 проведено
Разискване по питане № 754-05-10/17.05.2017 г. от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България 16/06/2017 проведено
Разискване по питане № 754-05-13/17.05.2017 г. от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България 02/06/2017 проведено
Разискване по питане № 754-05-9/16.05.2017 г. от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 02/06/2017 проведено
Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 654-05-30/26.02.2016 г. от народните представители Румен Гечев и Корнелия Нинова към министъра на финансите Владислав Горанов относно финансовата политика на правителството 01/04/2016 проведено
Предложение за разисквания по питане № 554-05-121/11.12.2015 г от народните представители Жельо Бойчев, д-р Емил Райнов, д-р Тунчер Кърджалиев, д-р Хасан Адемов към министъра на здравеопазването Петър Москов относно задължения на министъра на здравеопазването според чл.58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължените имунизации, включени м Имунизационния календар, заедно с проект на решение 29/01/2016 проведено
Предложение за разискване по питане, вх.№ 554-02-69/01.07.2015 г от Михаил Миков и Корнелия Нинова до министъра на труда и социалната политика относно демографската перспектива пред страната, ведно с проект на решение 24/07/2015 проведено
Предложение за разискване по питане № 554-05-8/21.01.2015, внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на МРРБ за санирането на жилищни сгради 17/02/2015 проведено
Проект на Решение във връзка с разискванията па питане № 354-05-29/12.07.2013 г. от народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2014 - 2020 г. и българската позиция 19/07/2013 проведено
Предложение за разискване по питане № 354-05-22/26.06.2013 г от народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 12/07/2013 проведено
Проекторешение за разискване по питане № 254-05-168/25.09.2012 г от народния представител Димчо Михалевски до г-н Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев 02/11/2012 проведено
Проект на Решение по предложение за разисквания по питане № 254-05-160 от 19.09.2012 г. от народния представител Антон Кутев до г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно политиките на МТСП за повишаване на пенсиите 19/10/2012 проведено
Проект на Решение във връзка с разисквания по питане № 254-05-144 от 25.07.2012 г. от народния представител Джема Грозданова до министъра на правосъдието Диана Ковачева относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на ЕСПЧ чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. За тази цел в националните правни системи трябва да се въведат ефективни правни средства за защита, които да дадат възможност на жалбоподателите да получат обезщетение по-бързо, отколкото ако всяко дело се разглежда самостоятелно в Страсбург 14/09/2012 проведено
Проекторешение за разискване по питане № 254-05-76/29.03.2012 г от народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова до г-н Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите, относно Национална програма за реформи 04/05/2012 проведено
Проекторешение за разискване по питане № 254-05-3 от 11 януари 2012 г от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев до г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно мерките за намаляване на младежката безработица 09/03/2012 проведено
предложение за разискване по питане № 254-05-12 от 19 февруари 2012 г от народните представители Пламен Орешарски и Димчо Михалевски да заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно политиката на правителството и Министерство на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия 24/02/2012 проведено
Проект на решение за разискване по питане № 254-05-8 от 18 януари 2012 г. от народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова до г-н Николай Младенов, относно предложения по доклада на мисията на ОССЕ за наблюдение на "Избори 2011" 27/01/2012 проведено
Проекторешение относно разискване по питане № 154-05-183 от 21 декември 2011 г от народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Ивайло Московски относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат 20/01/2012 проведено
проекторешение за разискване по питане №154-05-103 от 6 юли 2011 на народните представители Мая Манолова, Хасан Адемов, Янаки Стоилов и Нигяр Джафер относно прехвърлени 1.4 млрд.лв от НЗОК към фискалния резерв 29/07/2011 проведено
Предложение за разисквания по питане № 154-05-90/10.06.2011 г. от народния представител Корнелия Нинова до г-н Бойко Борисов, министър- председател на Република България, относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011-2014 г. 15/07/2011 проведено
проекторешение за разискване по питане №154-05-6/19 януари 2011 г от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова относно компенсиране ръста на цените чрез системата за социално подпомагане 18/02/2011 проведено
Предложение за разисквания по питане № 054-05-166/24.11.2010 г. от народните представители С.Станишев и М.Миков до г-н Б.Борисов, Министър-председател на РБ 10/12/2010 проведено
проекторешение по разискване по питане № 054-05-140/05.10-2010 г. на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към зам.министър-председателя и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов относно зачестилите прояви на полицейско насилие на български граждани 15/10/2010 проведено
проекторешение за разискване по питане 23/10/2009 проведено
Искане за разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалното политика Емилия Масларова относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар. Проекторешение въ връзка с разискванията по питането 13/02/2009 проведено
предложение за разисквания по питане № 854-05-263/03.10.2008 г. от народния представител Иван Костов, до министър-председателя на Република България относно правителствената политика в условията на световна финансова криза 17/10/2008 проведено
ПР по разискване по питане № 854-05-201 от Иван Костов до Министър-председателя на РБ относно общата политика на противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища 18/07/2008 проведено
Проект на Решение във връзка с разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост 15/02/2008 проведено