Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗР на Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна
902-02-5
21/07/2009
Първа сесия
приет
26/08/2009
брой 70/2009 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 26/08/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/08/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 26/08/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/08/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала