Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
602-01-12
25/03/2016
Пета сесия
приет
07/07/2016
брой 57/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/05/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/05/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/07/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/07/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала