Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен
654-01-8
27/01/2016
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 23/11/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/11/2016 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 24/11/2016 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала