Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
902-01-39
23/07/2019
Седма сесия
приет
03/10/2019
брой 81/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 19/09/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала