Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
953-03-43
04/06/2019
Седма сесия
приет
21/11/2019
брой 94/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 11/06/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала