Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
902-01-21
09/05/2019
Седма сесия
приет
31/07/2019
брой 64/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 10/07/2019
  • Удължен срок за предложения: 17/07/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 19/06/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/06/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/06/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 31/07/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 31/07/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 31/07/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала