Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
902-02-9
08/04/2019
Шеста сесия
приет
08/05/2019
брой 41/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 24/04/2019 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 08/05/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/05/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/05/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 08/05/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 08/05/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/05/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала