Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
502-01-101
30/12/2015
Пета сесия
приет
01/03/2016
брой 20/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 04/02/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/02/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 01/03/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/03/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала