Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
502-01-88
30/10/2015
Четвърта сесия
приет
01/12/2015
брой 98/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/11/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/11/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 01/12/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/12/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала