Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
502-01-79
16/09/2015
Четвърта сесия
приет
12/11/2015
брой 92/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
  • Входящ номер: 554-04-302
  • Дата: 07/10/2015
  • Вносители:
  • Документи:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 02/10/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 02/10/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 11/11/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/11/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала