Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за обществените поръчки
502-01-69
12/08/2015
Четвърта сесия
приет
02/02/2016
брой 13/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за обществените поръчки
Законопроект за обществените поръчки
Законопроект за обществените поръчки
Законопроект за обществените поръчки
Законопроект за обществените поръчки
Законопроект за обществените поръчки
Законопроект за обществените поръчки
Законопроект за обществените поръчки
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 28/10/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/10/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/01/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 02/02/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала