Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за Сметната палата
454-01-60
08/12/2014
Първа сесия
приет
29/01/2015
брой 12/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект на Закон за Сметната палата;
  • Входящ номер: 554-04-1
  • Дата: 13/01/2015
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/12/2014 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/12/2014 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/01/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/01/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала