Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
253-03-46
11/04/2012
Осма сесия
приет
22/05/2012
брой 42/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/05/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/05/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала