Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
254-01-38
09/03/2012
Осма сесия
приет
21/03/2012
брой 25/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/03/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/03/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/03/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/03/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала