Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 002-01-37 14/08/2020 Министерски съвет
Законопроект за индустриалните паркове 002-01-36 13/08/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 002-01-35 11/08/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 002-01-34 07/08/2020 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България 002-02-13 07/08/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия 002-01-33 07/08/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 002-01-32 03/08/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България 002-01-31 30/07/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 054-01-84 30/07/2020 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 054-01-83 30/07/2020 СТЕФАН АПОСТОЛОВ;ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА;МИЛЕНА ДАМЯНОВА;СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА;ГЕОРГИ ДИНЕВ;ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ;ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ;ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ;