Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
  АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
  • Дата на раждане : 28/04/1976 Пловдив, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: atanas.tashkov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно статуса на ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 - 2013 г.".
  Отговорено в зала на 18/10/2013.
  20/12/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ЛОТ 14 от ТП 5 на програма Държавни инвестиционни заеми, рехабилитация на път ІІ-86 Асеновград - Смолян от 27 + 700 до км 76 + 306.
  Писмен отговор на 20/12/2013.
  20/12/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 -2013 г".
  Отговорено в зала на 20/12/2013.
  20/12/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно пътна връзка в близост до кръгово кръстовище на Републикански път II-86 с бул. Кукленско шосе, гр. Пловдив.
  Писмен отговор на 20/12/2013.
  07/02/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно назначаването на директор на ОУ "Неофит Рилски", с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  31/01/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно задържане на български граждани в гр. Пловдив на 10.01.2014 г.
  Отговорено в зала на 31/01/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно Наредба № 1 и № 2.
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно оразмерителни осови тегла за пътищата в Република България.
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно ремонт на стадион "Пловдив".
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно наложената санкция по Закона за движение по пътищата през август 2013 г.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието на пътищата в Република България.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изготвяне на проект на път II-86 Пловдив-Асеновград от км 0+000 до км 14+750 и път III-805 от км 0+000 до км 4+120 на територията на обл. Пловдив.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнявани пътни обекти на територията на страната и предстоящи за изпълнение през 2014 г.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС