Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
  ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
  • Дата на раждане : 16/01/1982 Видин, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: phillip.popov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 21/05/2013
  42-ро Народно събрание
  временен парламентарен секретар 21/05/2013 - 05/08/2014
  Парламентарна група на Коалиция за България
  зам.-председател на ПГ 25/06/2014 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Румъния
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Сърбия
  председател 27/11/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/06/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно защита на горски територии в област Видин от листогризещ вредител - гъсеница "гъботворка".
  Отговорено в зала на 21/06/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно държавна помощ към пациенти, страдащи от "пароксизмална нощна хемоглобинурия".
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС