Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
  ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
  • Дата на раждане : 22/06/1964 с. Вълчитрън, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: petko.petkov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 09/11/2011 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 09/11/2011 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС