Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ
ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ
зам.-председател
11/05/2011 - 04/11/2011
Информация
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
зам.-председател
29/07/2009 - 11/05/2011
Информация
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
зам.-председател
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
член
11/07/2012 - 14/03/2013
Информация
АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ
АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ
член
30/09/2009 - 14/03/2013
Информация
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВАЛЕРИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕРИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
член
11/04/2012 - 09/05/2012
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ГЮНАЙ ХАСАН СЕФЕР
ГЮНАЙ ХАСАН СЕФЕР
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
член
29/07/2009 - 30/09/2009
Информация
ИВАН ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ
член
29/07/2009 - 11/04/2012
Информация
ИВАН ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ
член
09/05/2012 - 14/03/2013
Информация
ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ
ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ
член
29/07/2009 - 11/05/2011
Информация
ИЛИЯ ИВАНОВ ПАШЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ПАШЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
член
12/04/2012 - 14/03/2013
Информация
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
член
11/05/2011 - 11/04/2012
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
29/07/2009 - 11/02/2010
Информация
НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ
НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ
член
29/07/2009 - 04/11/2011
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ДАСКАЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДАСКАЛОВ
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
29/07/2009 - 14/11/2012
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
член
08/09/2010 - 14/03/2013
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
член
29/07/2009 - 14/07/2010
Информация
ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
член
14/11/2012 - 14/03/2013
Информация
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация