Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
зам.-председател
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 10/12/2009
Информация
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ДАВИДОВ
ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ДАВИДОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
член
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
член
29/07/2009 - 15/06/2011
Информация
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
член
15/06/2011 - 14/03/2013
Информация
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
член
10/12/2009 - 09/06/2010
Информация
СВЕТОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
СВЕТОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация