Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
зам.-председател
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 10/12/2009
Информация
ТОДОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ТОДОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ
АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ
член
29/07/2009 - 01/11/2012
Информация
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТКОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТКОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
член
20/01/2010 - 05/08/2014
Информация
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
член
21/01/2010 - 14/03/2013
Информация
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
член
29/07/2009 - 03/12/2010
Информация
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
член
13/01/2011 - 21/03/2012
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
член
05/09/2012 - 14/03/2013
Информация
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
член
10/12/2009 - 09/06/2010
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
член
11/03/2011 - 14/03/2013
Информация
ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
член
29/07/2009 - 11/03/2011
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
член
29/07/2009 - 20/01/2010
Информация
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
член
05/09/2012 - 14/03/2013
Информация
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ФАНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ФАНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
член
03/12/2010 - 12/01/2011
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА
ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА
член
29/07/2009 - 05/09/2012
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация