Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
14/08/2009
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание на
17 август 2009 г. (понеделник) от 15.00 часа в зала 134 в сградата на Народното събрание на пл. “Княз Александър І” № 1 със следния:ДНЕВЕН РЕД

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки на Европейския съюз, участващи в програма „ИНТЕРАКТ 2007-2013” и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма „ИНТЕРАКТ 2007-2013”, № 902-02-3, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г.
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки и държавите партньори и Великото херцогство Люксембург в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на „Оперативна програма ЕСПОН 2013”, № 902-02-4, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г.
3. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет,
№ 954-02-51, внесен от Стоян Мавродиев и Димитър Главчев на 13.08.2009 г.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО