Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
председател
27/11/2014 - 11/12/2015
Информация
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ
председател
19/02/2016 - 26/01/2017
Информация
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
член
27/11/2014 - 20/01/2016
Информация
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГАЛЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
член
27/11/2014 - 11/11/2015
Информация
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
член
11/11/2015 - 26/01/2017
Информация
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
член
11/12/2015 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ
член
27/11/2014 - 19/02/2016
Информация
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
член
20/01/2016 - 26/01/2017
Информация
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация