Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по околната среда и водите
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СВИЛЕН ФИЛИПОВ ИВАНОВ
СВИЛЕН ФИЛИПОВ ИВАНОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
член
27/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
член
27/11/2014 - 06/11/2015
Информация
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
член
20/01/2016 - 26/01/2017
Информация
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
член
24/11/2015 - 26/01/2017
Информация
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация