Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по бюджет и финанси
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
член
10/12/2014 - 26/01/2017
Информация
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
член
10/12/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация