Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
член
19/06/2013 - 28/05/2014
Информация
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
член
11/09/2013 - 16/07/2014
Информация
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
член
28/05/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
член
16/01/2014 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
член
19/06/2013 - 06/03/2014
Информация
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
член
11/09/2013 - 16/01/2014
Информация
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация