Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по правни въпроси
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 24/01/2008
Информация
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
зам.-председател
30/01/2008 - 25/06/2009
Информация
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
член
31/03/2006 - 31/12/2006
Информация
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
член
24/08/2005 - 03/10/2007
Информация
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
член
24/08/2005 - 10/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
член
24/01/2008 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
член
24/08/2005 - 14/09/2005
Информация
ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА
ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА
член
07/06/2007 - 22/05/2009
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
член
17/01/2007 - 25/06/2009
Информация
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
24/08/2005 - 24/04/2008
Информация
НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА
НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА
член
05/10/2005 - 25/06/2009
Информация
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
член
24/08/2005 - 22/05/2009
Информация
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
член
24/08/2005 - 12/10/2005
Информация
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
член
30/01/2008 - 25/06/2009
Информация
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 10/07/2008
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
член
24/08/2005 - 30/01/2008
Информация