Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
  • Дата на раждане : 24/11/1956 Бяла, България
  • Професия: преподавател;друга;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: plamen.nunev@parliament.bg: paci_rousse@abv.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
временен парламентарен секретар 14/07/2009 - 29/07/2009
41-о Народно събрание
парламентарен секретар 29/07/2009 - 14/03/2013
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/07/2009
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
зам.-председател 14/11/2012 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Уругвай
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/10/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно състоянието на училищните автобуси и необходимостта от закупуването на нови училищни автобуси за учебната 2012 - 2013 г.
Писмен отговор на 19/10/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС