Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
 • Дата на раждане : 28/02/1956 София, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
 • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: menda.stoyanova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 01/11/2012
  41-о Народно събрание
  зам.-председател на НС 01/11/2012 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  председател 29/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Естония
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Унгария
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС