Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ
  • Дата на раждане : 01/09/1971 с. Първомай, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stoyan.bozhinov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 15/11/2019 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 16/01/2020 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/05/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно Териториално поделение "Държавно горско стопанство Първомай".
Отговорено в зала на 15/05/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС