Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 31/05/1958 София, България
  • Професия: актьор;
  • Езици: френски;руски;сръбски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: anastas.popdimitrov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 11/09/2019 - до момента
Комисия по културата и медиите
член 20/09/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/11/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно извеждането на знаковата книжарница "Хеликон" от сградата на Министерство на културата на бул. "Ал. Стамболийски" № 17.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно изгаряне на стърнища в землището на община Оряхово.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
20/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на международен път Е79, в участъка Враца - Монтана.
Отговорено в зала на 20/12/2019.
14/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно трагичното състояние на сметището в кв. "Бистрец" в град Враца.
Отговорено в зала на 14/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Отговорено в зала на 21/02/2020.
13/03/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Писмен отговор на 13/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Писмен отговор на 06/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно Пловдив - Европейска столица на културата.
Писмен отговор на 27/03/2020.
07/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изграждане на инсталация за преработка на опасни медицински отпадъци на територията на общинската болница в град Мездра.
Писмен отговор на 07/05/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС