Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
  • Дата на раждане : 03/06/1986 Пловдив, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: elena.pesheva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 05/04/2018 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 25/04/2018 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно приложението на Закона за защита от домашното насилие.
Писмен отговор на 27/04/2018.
08/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възрастовата структура на преподавателите в държавните училища.
Писмен отговор на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица.
Писмен отговор на 08/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промени в бюджетното финансиране на висшите училища, вследствие на по-малкия брой приети студенти.
Писмен отговор на 29/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно мониторинг и контрол на плана за рекултивация, вследствие на дейността в с. Белащица.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица.
Писмен отговор на 21/09/2018.
26/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно нередности в учебник за 9 клас, които противоречат на Конституцията на Република България.
Отговорено в зала на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно несъответствия в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи с други ресорни институции.
Писмен отговор на 09/11/2018.
08/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерки на министерството да пресече нахлуването на "джендър идеологията" в българските училища.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
29/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно агресията в училищата.
Писмен отговор на 29/03/2019.
12/04/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерки за запазване терен на парк като зелена площ в гр. Пловдив.
Писмен отговор на 12/04/2019.
10/05/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно мерки спрямо създаване на срок за изпълнение на рекултивационен план на кариери "Родопи - Север" и "Родопи - Юг".
Писмен отговор на 10/05/2019.
06/12/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на с. Белащица на инвеститор "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ" с нови 15 години.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
19/12/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно разходвани средства от бюджета на Министерство на образованието и науката за написване и отпечатване на учебници.
Писмен отговор на 19/12/2019.
20/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на с. Белащица на инвеститор "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД с нови 15 години.
Отговорено в зала на 20/12/2019.
14/02/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно допускане на неправителствени организации (НПО) да провеждат часове по сексуално образование.
Отговорено в зала на 14/02/2020.
06/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно резултат от комисията за проверка на учебното съдържание в учебниците.
Писмен отговор на 06/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно критерии за компетентност и ценз на хората, които провеждат извънкласни дейности в училищата.
Писмен отговор на 06/03/2020.
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно строежа на Национална детска болница в София.
Писмен отговор на .
27/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно прекратяване на учебните занятия поради разпространяване на коронавирус.
Писмен отговор на 27/03/2020.
09/04/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно справка за случаите на домашно насилие за 2019 г. и 2020 г..
Писмен отговор на 09/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно провеждане на електронно дистанционно обучение по теория на шофиране.
Писмен отговор на 22/04/2020.
16/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разпуснати лекари и медицински персонал в държавни болници за рехабилитация поради извънредно положение.
Писмен отговор на 16/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно неясноти при провеждане на дистанционно обучение в училищата.
Писмен отговор на 22/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно тестуване за коронавирус в град Пловдив.
Писмен отговор на 22/04/2020.
21/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно работа на детските градини по време на извънредно положение.
Писмен отговор на 21/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разрешение на автоинструкторите да продължават работа в извънредното положение.
Писмен отговор на 22/04/2020.
29/04/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно справка на случаи на шофьори в нетрезво състояние от 2017 г. до 2020 г..
Писмен отговор на 29/04/2020.
30/04/2020
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно справка на случаи на осъдени шофьори в нетрезво състояние от 2017 до 2020 г..
Писмен отговор на 30/04/2020.
04/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно тестуване на коронавирус в ромските махали в град Пловдив.
Писмен отговор на 04/05/2020.
30/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно липса на адекватност при поднасяне на темата за наркотиците в одобрени учебници.
Писмен отговор на 30/04/2020.
15/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно помощ и преквалификация на хора от най-засегнатите сектори на икономиката.
Писмен отговор на 15/05/2020.
15/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на дезинфектанти и маски на социално слаби граждани с оглед задължителното спазване на мерките.
Писмен отговор на 15/05/2020.
11/05/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно компенсация за притежателите на винетки, които поради извънредното положение нямат възможност да пътуват.
Писмен отговор на 11/05/2020.
15/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно помощи за бизнеса поради извънредното положение.
Писмен отговор на 15/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изчерпан годишен отпуск на педагогически персонал в детските ясли и градини.
Писмен отговор на 22/05/2020.
15/05/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проблеми със завършването на децата от 4-та подготвителна група.
Писмен отговор на 15/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно провеждането на информационни кампании за превенция от наркотици.
Писмен отговор на 22/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно компенсация на общините поради загуби по време на извънредното положение.
Писмен отговор на 22/05/2020.
13/05/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно етап на въвеждане на 5G технологията.
Писмен отговор на 13/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно съмнения за отрицателно биологично въздействие на 5G технологията върху човешкото здраве.
Писмен отговор на 22/05/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС